Coolmay HMI/PLC Exhibited at MINE Expo International, Las Vegas, Nevada, USA

September 13, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Coolmay HMI/PLC Exhibited at MINE Expo International, Las Vegas, Nevada, USA  0

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, ông Yogen Noyadoo và ông Edward Pan sẽ tham gia triển lãm MINE tại Las Vegas, Hoa Kỳ, nơi họ sẽ trình diễn cách thức hoạt động của cân xe tải và thiết bị phân loại với Coolmay HMI / PLC.Chỉ cần đến nói chuyện với Yogen và Edward để biết thêm chi tiết.

 

Số gian hàng là 25929 tại Las Vagas, Nevada, Hoa Kỳ.

 

(Edward và Yogen)

tin tức mới nhất của công ty về Coolmay HMI/PLC Exhibited at MINE Expo International, Las Vegas, Nevada, USA  1

 

Thông tin triển lãm khác:https://www.minexpo.com/