Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Shenzhen Coolmay Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  RoHS
 • Trung Quốc Shenzhen Coolmay Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  CE
 • Trung Quốc Shenzhen Coolmay Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  ISO
 • Trung Quốc Shenzhen Coolmay Technology Co., Ltd. Chứng chỉ
  High Technology Enterprice Certificate

QC Hồ sơ

Tất cả các sản phẩm Coolmay sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vận chuyển.

 

Shenzhen Coolmay Technology Co., Ltd. kiểm soát chất lượng 0

Để lại lời nhắn